Pritožbe in spori

Pritožbe in spori 

OPREMKO d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvo potrošnikov. OPREMKO d.o.o.  se po vseh močeh trudi izpolnjevati dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s prodajalcem  OPREMKO d.o.o.poveže telefonsko na telefonsko številko 041 510 648 ali po elektronski pošti miaaou@siol.net. Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo. Sporočil bo kupcu kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

OPREMKO d.o.o.se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanje spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem, OPREMKO d.o.o. se zato prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.


 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi OPREMKO d.o.o.ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožili v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

OPREMKO d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi tukaj: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

(Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.)